NASZE PRACE WYKONUJEMY NA TERENIE CAŁEGO WOJEWÓDZTWA

Roboty wodno kanalizacyjne i melioracyjne
AQUA SCOUT Marcin Przewoski

realizujemy przyłącza wodno-kanalizacyjne w Gdańsku

Przyłącza wodno-kanalizacyjne

Doprowadzenie wody i kanalizacji do działki i przyszłego domu wymaga wielu formalności. Stanowią one o tyle trudność, że w tym sektorze nie obowiązują przepisy analogiczne do regulujących przyłączanie do prądu i gazu. Dlatego oferujemy kompleksową ofertę i pomoc w formalnościach, planach, projektach, montażu oraz instalacji przyłączy wodno-kanalizacyjnych.

Roboty melioracyjne na terenie Pomorskiego

Roboty melioracyjne

Oferujemy roboty melioracyjne, która mają na celu trwałe polepszenie rolniczych zdolności produkcyjnych gleb. W naszej ofercie znajdują się: budowa zbiorników retencyjnych, drenowanie ceramiczne i PVC, regulacja rzek, wykonywanie rowów nawadniająco- odwadniających,ochrona przeciwpowodziowa, nasadzenie roślinnością terenów zalewowych i nieużytków rolnych (fitomelioracje).

Oferta realizacji sieci wodociągowych Aqua Scout

Sieci wodociągowe

Zajmujemy się budowa sieci wodociągowych na terenie całego województwa pomorskiego. Jesteśmy odpowiedzialni za układ przewodów wodociągowych wraz z uzbrojeniem, rozprowadzającym wodę od stacji uzdatniania wody do przyłącza wodociągowego.

Realizujemy projekty kanalizacji deszczowej

Kanalizacja deszczowa

Oferujemy wykonawstwo kanalizacji burzowych, czyli deszczowych, które służącą do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z dachów, dróg, chodników, podjazdów oraz parkingów. Zajmujemy się usuwaniem awarii, czyszczeniem kanalizacji deszczowej, budową wpustów oraz rowów odwadniających, które odbierają wody opadowe oraz budowaniem nowych kanałów sieci kanalizacji deszczowej.

- sieci kanalizacji deszczowej
- podczyszczanie wód deszczowych oraz montaż separatorów

Projektujemy kanalizacje sanitarne

Kanalizacja sanitarna

Zajmujemy się budową kanalizacji sanitarnej, czyli przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną. W zależności od typu kanału ulicznego na posesji oferujemy przyłącza grawitacyjne, ciśnieniowe (tłoczne), podciśnieniowe oraz drenaże sieci i przyłącza wodociągowe.

- sieci kanalizacji sanitarnych grawitacyjnych oraz tłocznych
- przydomowe oczyszczalnie ścieków
- przepompownie ścieków

Wykonujemy drenaże sieci

Drenaże sieci i przyłącza wodociągowe

Wykonujemy przyłącza wodociągowe, czyli odcinki przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.